UBND tỉnh Bình Dương bị kết luận trái luật trong việc thu hồi đất của tỉnh Ủy cho thuê không qua đấu giá

01/10/2023 | 20:48

Ngày 28/9, Thanh tra Chính phủ đã đưa ra kết luận trong việc chấp hành pháp luật tại tỉnh Bình Dương thời kỳ 2011-2019. Theo thông báo số 2181/TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Bình Dương đã vi phạm luật khi thu hồi đất của Tỉnh ủy Bình Dương để cho thuê mà không thông qua đấu giá.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, việc UBND tỉnh Bình Dương thu hồi trụ sở nhà và đất của Ban tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Nhà khách Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy để cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương thuê không qua đấu giá là trái với quy định tại Điều 118 của Luật Đất đai 2013. Việc này cũng bị xem xét là vi phạm quy định tại Điều 43 và Điều 7 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, cũng như các quy định của Quyết định 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Mặc dù UBND tỉnh Bình Dương đã có Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 thu hồi Quyết định 1939/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 về việc cho thuê 4 trụ sở nhà đất nói trên và tài sản của Nhà nước đã được thu hồi, Thanh tra Chính phủ vẫn yêu cầu UBND tỉnh này phải chỉ đạo cơ quan chức năng xây dựng và trình phương án quản lý, sử dụng và khai thác các cơ sở nhà, đất đã thu hồi một cách hiệu quả.

Đồng thời, trong lĩnh vực hành chính, Thanh tra Chính phủ đã đề xuất UBND tỉnh Bình Dương tiến hành kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến việc tham mưu ban hành Quyết định 1939/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh Bình Dương. Việc này đặt ra nhiều nghi vấn về việc quản lý tài sản công và đánh giá lại quy trình trong việc cho thuê đất của Nhà nước tại các địa phương, làm nổi bật tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp trong quản lý tài sản công cụ thể và quản lý nhà nước nói chung tại Việt Nam.

binh-duong1

Thanh tra chính phủ đề xuất biện pháp quyết liệt để kiểm soát việc quản lý đất đai tại tỉnh Bình Dương**

Sau kết luận về việc vi phạm trong việc quản lý đất đai tại tỉnh Bình Dương, Thanh tra Chính phủ đã đề xuất một loạt biện pháp quyết liệt nhằm kiểm soát chặt chẽ việc quản lý và sử dụng đất đai tại địa phương này.

Trước hết, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị chấm dứt ngay việc giao đất, cho thuê đất, và chuyển đổi mục đích sử dụng đất một cách không đúng theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Điều này bao gồm việc không được giao đất, cho thuê đất công, đất sạch do Nhà nước trực tiếp quản lý mà không thông qua việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Đồng thời, Thanh tra cũng đề xuất việc kiểm tra và rà soát các khu công nghiệp tại tỉnh Bình Dương để đảm bảo rằng quy hoạch phát triển này được thực hiện đúng theo Quyết định 173/TTg-KTN ngày 28/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Các cơ sở nhà đất và tài sản liên quan đến đất dôi dư của các cơ quan, tổ chức cũng sẽ được kiểm tra và xử lý theo quy định, nhằm đảm bảo rằng chúng được sử dụng đúng mục đích.

Để đối phó với tình trạng này, Thanh tra cũng đề xuất chỉ đạo cơ quan chức năng xây dựng và trình duyệt các phương án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả các cơ sở nhà, đất đã được thu hồi. Hơn nữa, các biện pháp xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng cũng được đề xuất, bao gồm việc lập và phê duyệt các phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo quy định của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Cuối cùng, Thanh tra Chính phủ đề xuất các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị, thành phố để thu hồi các thửa đất công bị lấn chiếm. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương được kiến nghị chỉ đạo Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, lập hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà đất công còn lại để quản lý và sử dụng theo quy định. Những biện pháp này được kỳ vọng sẽ đem lại sự minh bạch và công bằng trong quản lý tài sản công tại tỉnh Bình Dương.

Danh mục: