Hơn 2.400 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp tại Cần Giờ

09/08/2023 | 17:30

TP HCM đang triển khai 2 dự án rất lớn tại huyện Cần Giờ mang tầm quốc gia là Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và Khu đô thị lấn biển Cần Giờ.

UBND TP HCM giao UBND huyện Cần Giờ công bố công khai quy hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, trong thời kỳ 2021-2030, huyện Cần Giờ sẽ chuyển hơn 2.438 ha đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp, trong đó nhiều nhất là chuyển hơn 1.090 ha đất nuôi trồng thủy sản.

Các địa phương có đất phải chuyển đổi gồm xã Bình Khánh (637,49 ha), Lý Nhơn (480,39 ha), An Thới Đông (422,14 ha), Long Hòa (338,98 ha), Tam Thôn Hiệp (217,34 ha), Thạnh An (192,72 ha), thị trấn Cần Thạnh (149,56 ha).

Trong số đất nông nghiệp phải chuyển đổi, 45% là đất nuôi trồng thủy sản, tiếp đến là đất trồng cây lâu năm (514,62 ha), ngoài ra còn có đất làm muối, đất rừng phòng hộ…

Cần Giờ hiện có hơn 46.875 ha đất nông nghiệp, 22.540 ha đất phi nông nghiệp và 1.029 ha đất chưa sử dụng. Ngoài chuyển đổi đất từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, quyết định của TP HCM cho phép Cần Giờ chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp với tổng diện tích hơn 1.139 ha như chuyển từ đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm hoặc sang nuôi trồng thủy sản…

Cũng tại quyết định này, trong giai đoạn 2021-2030, Cần Giờ chỉ được chuyển 0,27 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở tại thị trấn Cần Thạnh và xã Bình Khánh sang đất ở.

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1/25.000.

can-gio-chuyen-dat-nong-nghiep-sang-dat-phi-nong-nghiep

Ngoài ra, UBND huyện Cần Giờ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định ranh giới diện tích đất trồng rừng phòng hộ, tổ chức bảo vệ nghiêm ngặt.

Đồng thời, tổ chức kiểm tra, thường xuyên việc quản lý sử dụng đất đai tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy hoạch, giám sát chặt chẽ kế hoạch sử dụng đất; tăng cường tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân nắm vững quy định pháp luật, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Định kỳ hằng năm, UBND huyện Cần Giờ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Mục đích TP HCM thúc đẩy khai thác du lịch của Cần Giờ, xây dựng và phát triển khu đô thị du lịch tầm cỡ khu vực và quốc tế tại đây.Thành phố mong Cần Giờ có thể góp phần tạo sự tăng trưởng kinh tế nhưng phải giữ được những lợi thế về tự nhiên và văn hóa ở đây.

Đất nông nghiệp có lên được đất thổ cư không?

Danh mục: