Miễn giảm thuế và phí khi sang tên sổ đỏ mà người dân cần biết, năm 2023-2024

30/10/2023 | 18:03

Trong năm 2023-2024, việc mua bán và chuyển nhượng bất động sản là một quá trình phức tạp với nhiều chi phí phát sinh, bao gồm cả thuế và phí liên quan. Tuy nhiên, để giúp người dân giảm bớt gánh nặng tài chính, chính phủ đã đưa ra một số chính sách miễn giảm thuế và phí khi sang tên sổ đỏ. Dưới đây là những trường hợp quan trọng mà người dân cần biết để hưởng lợi từ những chính sách này.

1. Miễn thuế thu nhập cá nhân:

Chính phủ đã quy định rõ các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản. Điều này bao gồm các quan hệ gia đình như vợ chồng, cha mẹ và con cái, cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi, cha chồng, mẹ chồng và con dâu, cha vợ, mẹ vợ và con rể, ông bà nội ngoại và cháu nội ngoại, cũng như anh chị em ruột.

2. Miễn phí trước bạ:

Ngoài việc miễn thuế thu nhập cá nhân, những trường hợp được miễn lệ phí trước bạ cũng đã được xác định. Điều này áp dụng cho các trường hợp như thừa kế và quà tặng giữa các thành viên trong gia đình như vợ chồng, cha mẹ và con cái, cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi, cha chồng, mẹ chồng và con dâu, cha vợ, mẹ vợ và con rể, ông bà nội ngoại và cháu nội ngoại, cũng như anh chị em ruột.

Mien-thue

3. Điều kiện đối với những người chuyển nhượng có một nhà ở duy nhất:

Đối với những người chỉ sở hữu một nhà ở hoặc một thửa đất ở tại Việt Nam, có các điều kiện cụ thể cần đáp ứng để hưởng các chính sách miễn giảm. Điều này bao gồm việc chỉ sở hữu duy nhất một nhà ở hoặc một thửa đất ở, và việc sở hữu này phải kéo dài ít nhất 183 ngày tính đến thời điểm chuyển nhượng.

Lưu ý rằng việc xác định quyền sở hữu và quyền sử dụng nhà ở, đất ở dựa trên giấy chứng nhận đang hiệu lực. Các cá nhân tham gia giao dịch cần kê khai thông tin chính xác, và việc không tuân thủ quy định có thể dẫn đến việc không được hưởng các chính sách miễn giảm, cũng như xử lý theo luật lệ.

Những chính sách miễn giảm thuế và phí khi sang tên sổ đỏ này không chỉ giúp người dân giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn thúc đẩy sự linh hoạt trong thị trường bất động sản. Người dân cần chú ý và nắm vững những quy định này để tận dụng các lợi ích mà chính phủ đã đưa ra.

Phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở năm 2023?

Danh mục: