Quốc hội quyết định giao dịch bất động sản không bắt buộc qua sàn?

01/11/2023 | 11:20

Theo thông tin mới nhất, Luật Kinh Doanh Bất Động Sản đang trải qua quá trình sửa đổi để thích ứng với các thách thức và cơ hội mới trong thị trường bất động sản hiện đại của Việt Nam. Chỉnh lý không ủng hộ việc buộc các giao dịch bất động sản phải qua sàn.

Sáng ngày 31 tháng 10, trong kỳ họp thứ 6 của Quốc hội XV, đã diễn ra một cuộc thảo luận quan trọng về dự thảo sửa đổi Luật Kinh doanh Bất động sản. Cuộc thảo luận tập trung vào một điểm quan trọng: việc bắt buộc mua bán, chuyển nhượng và cho thuê bất động sản qua các sàn giao dịch.

Trong báo cáo tiếp thu và chỉnh lý dự thảo luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, ông Vũ Hồng Thanh, thông báo rằng nhiều đại biểu tại kỳ họp thứ 5 vào tháng 6 đã không đồng tình với đề xuất này từ Chính phủ.

Theo ông Thanh, quan điểm chung trong cuộc họp là chỉ khuyến khích, không bắt buộc việc thực hiện giao dịch bất động sản qua các sàn. Ông lưu ý rằng việc bắt buộc này có thể dẫn đến việc lợi dụng và không đảm bảo sự phát triển của thị trường bất động sản.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng thuận với quan điểm này và đã quyết định không bắt buộc việc giao dịch bất động sản qua các sàn. Cơ quan thường trực của Quốc hội đã giải thích rằng các sàn giao dịch bất động sản hiện nay chưa đủ khả năng để bảo đảm an toàn pháp lý cho các giao dịch này. Ngược lại, đã xuất hiện nhiều trường hợp các sàn giao dịch làm nhiễu loạn thị trường thay vì giúp cải thiện tình hình.

Ông Thanh cũng thông báo rằng để đảm bảo sự chặt chẽ, dự thảo luật sẽ bổ sung Điều 59, điều chỉnh quản lý hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản. Trong điều này, sẽ được đề xuất quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở và thị trường bất động sản cấp tỉnh trong quản lý các hoạt động của các sàn giao dịch.

Quyết định này không chỉ là một bước đi quan trọng để duy trì tính minh bạch và công bằng trong thị trường bất động sản, mà còn là sự thể hiện của Quốc hội trong việc lắng nghe ý kiến của cộng đồng và điều chỉnh các quy định pháp luật để phản ánh đúng nhu cầu và tình hình thực tế của thị trường ngày nay.

sanquy-dinh-ve-dat-coc

Quy định mới về đặt cọc mua nhà ở

Theo thông tin từ ông Vũ Hồng Thanh, các quy định về giao dịch nhà ở và bất động sản trên giấy đang nhận được nhiều ý kiến đa dạng từ các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp lần thứ 5. Trong ngữ cảnh này, một trong những điểm nóng được đặt ra là vấn đề đặt cọc khi mua nhà ở. Các ý kiến đề xuất gần đây đã tập trung vào việc giới hạn việc nhận đặt cọc chỉ đối với những dự án đã đủ điều kiện kinh doanh.

Một trong những gợi ý là chỉ cho phép nhận đặt cọc khi nhà ở và công trình xây dựng đã đáp ứng đủ các tiêu chí được quy định. Điều này có nghĩa là chủ đầu tư chỉ được nhận tiền đặt cọc từ người mua khi nhà ở hoặc công trình xây dựng đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Phương án này được đánh giá là ít rủi ro hơn đối với người mua, vì tiền đặt cọc chỉ được thanh toán khi mọi điều kiện kinh doanh đã được đáp ứng và hợp đồng được ký kết. Chính phủ cùng với 38% ý kiến của các đại biểu Quốc hội và cơ quan của Quốc hội đã chọn lựa phương án này.

Tuy nhiên, phương án này cũng không tránh khỏi một số hạn chế. Chủ đầu tư sẽ không có cơ hội nhận đặt cọc và ký hợp đồng với những khách hàng tiềm năng trước khi dự án được chứng nhận và duyệt quy hoạch.

Một lựa chọn khác được đề xuất là chủ đầu tư chỉ thu tiền đặt cọc theo thỏa thuận với khách hàng khi dự án có thiết kế cơ sở được cơ quan nhà nước thẩm định và có các giấy tờ về quyền sử dụng đất liên quan. Trong trường hợp này, việc đặt cọc sẽ được thỏa thuận dựa trên giá bán, giá cho thuê, hoặc giá mua nhà ở và công trình xây dựng. Số tiền đặt cọc tối đa sẽ được Chính phủ quy định, không được vượt quá 10% giá trị bất động sản. Phương án này cho phép chủ đầu tư huy động vốn sớm, nhưng đồng thời cũng đặt ra rủi ro cho người mua, khi họ cần thanh toán tiền đặt cọc trước khi công trình bắt đầu xây dựng.

Theo ông Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất Chính phủ cân nhắc bổ sung nội dung đánh giá tác động của cả hai phương án này để đảm bảo lợi ích cả của người mua và chủ đầu tư trong quá trình giao dịch bất động sản. Mặt khác, việc điều chỉnh các quy định liên quan đến đặt cọc khi mua nhà ở đang là một trong những bước quan trọng hướng tới sự minh bạch và công bằng trong thị trường bất động sản Việt Nam.

khong-giao-dich-qua-san

Hai phương án thanh toán trong giao dịch bất động sản

Trong giao dịch mua bán hoặc thuê nhà ở và bất động sản trên giấy, có hai phương án thanh toán được đề xuất bởi Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo Phương án 1, khi người mua hoặc thuê mua chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền, chỉ 95% giá trị hợp đồng sẽ được thanh toán. Phần còn lại (5%) sẽ được thanh toán sau khi giấy chứng nhận được cấp.

Phương án 2 cũng giống như Phương án 1, chỉ là 5% giá trị hợp đồng còn lại sẽ được chuyển vào tài khoản của chủ đầu tư tại ngân hàng và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào cho đến khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở được cấp. Các chi phí và lợi tức từ số tiền này sẽ được thỏa thuận giữa chủ đầu tư và ngân hàng. Chỉ khi các giấy chứng nhận được cấp, chủ đầu tư mới được sử dụng số tiền này cùng với lợi tức (nếu có).

Dự Thảo Luật Đất Đai (Sửa Đổi): Biến Động Trong Phương Pháp Thặng Dư Định Giá Đất

Danh mục: