Bình Phước cần hơn 16.600 tỉ đồng để triển khai 34 dự án giao thông

27/10/2022 | 20:07

Bình Phước cần hơn 16.600 tỉ đồng để triển khai 34 dự án giao thông

Bình Phước cần hơn 16.600 tỉ đồng để triển khai 34 dự án giao thông

Danh mục: