Bình Phước: Phạt 45 triệu đồng một cá nhân hủy hoại, làm biến dạng địa hình đất

20/10/2022 | 20:34

Bình Phước: Phạt 45 triệu đồng một cá nhân hủy hoại, làm biến dạng địa hình đất

Bình Phước: Phạt 45 triệu đồng một cá nhân hủy hoại, làm biến dạng địa hình đất

Danh mục: