IDC Bình Dương góp phần hiện thực khát vọng xây dựng Bình Phước xứng tầm địa bàn trọng điểm Đông Nam Bộ

16/08/2022 | 21:39

IDC Bình Dương góp phần hiện thực khát vọng xây dựng Bình Phước xứng tầm địa bàn trọng điểm Đông Nam Bộ

IDC Bình Dương góp phần hiện thực khát vọng xây dựng Bình Phước xứng tầm địa bàn trọng điểm Đông Nam Bộ

Danh mục: