Nghị quyết 18 tăng vai trò của dân trong giám sát chính sách đất đai

29/08/2022 | 21:56

Nghị quyết 18 tăng vai trò của dân trong giám sát chính sách đất đai

Đất nông nghiệp ngày càng được chuyển mục đích sử dụng cho xây dựng nhà máy và nhà ở
NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES
Chụp lại hình ảnh,
Đất nông nghiệp ngày càng được chuyển mục đích sử dụng cho xây dựng nhà máy và nhà ở

Danh mục: