_125858033_123138d1-083c-443c-a1e4-01121c720648.jpg

29/08/2022 | 21:55

Vụ việc ở Đồng Tâm, Hà Nội chỉ là một trong rất nhiều vụ tranh chấp đất đai giữa người dân và chính quyền

Đồng Tâm
NGUỒN HÌNH ẢNH,REUTERS
Chụp lại hình ảnh,
Vụ việc ở Đồng Tâm, Hà Nội chỉ là một trong rất nhiều vụ tranh chấp đất đai giữa người dân và chính quyền

Danh mục: